Menü Bezárás

A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei

Csach Gábor 06-35/505-925Polgármestercsach@balassagyarmat.hu
Huszár Péter 06-35/505-925Alpolgármester huszarpeter@balassagyarmat.hu
dr. Varga Andrea06-35/505-925Jegyző varga@balassagyarmat.hu
————-—————– ———–
Erdélyi Edina 06-35/505-925Vezetői titkárnő pmester@balassagyarmat.hu
PAKTUM IRODA
Schwanzer Mónika 06-35/505-933 Szakmai munkatárs schwanzer@balassagyarmat.hu
Teplánszkiné Vetró Szilvia 06-35/505-995 Szakmai munkatárs teplanszkine@balassagyarmat.hu

IFJÚSÁGI PONT
——————- ————- ——————- —————

 

Önkormányzati, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI és IGAZGATÁSI Osztály
Balázsné Cservenák Ildikó 06-35/505-910 Osztályvezető csildiko@balassagyarmat.hu
Gazdik Szabolcs 06-35/505-938 Csoportvezető -KIRA rendszerben hóközi számfejtés, a Munkaügyi és bérszámfejtési feladatok ellátása Bgy-i Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére, MÁK és munkavállalók közötti kapcsolattartás gazdikszabolcs@balassagyarmat.hu
Halmosi Anna 06-35/505-921 Csoportvezető -Szent Erzsébet Városi Idősek Otthonával kapcsolatos feladatok, Szociális igazgatáshoz kapcsolódó ügyintézés, Városi Bölcsődével, Óvodákkal és a Madách Imre Városi Könyvtárral és a MKMK kapcsolatos ügyintézés halmosianna@balassagyarmat.hu
Dombováriné Cservenák Katalin 06-35/505-983 Balassagyarmat Város Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, költségvetési szervek alapító okiratainak aktualizálása, „Balassagyarmat” névhasználattal, címerhasználattal kapcsolatos ügyintézés, Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületei üléseivel és a Bgy-i Kistérségi Többcélú Társasággal kapcsolatos ügyviteli feladatok dombikati@balassagyarmat.hu
Gramantik Eszter 06-35/505-983 Ipolyszög, Patvarc Község és a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, Közbiztonsági referens gramantik@balassagyarmat.hu
Bahorecz Renáta 06-35/505-983 Balassagyarmat Város Képviselő-testületének és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvvezetése, Közbeszerzési ügyek, Talált tárgyak bejelentése, Hirdetmények kezelése a föld adásvétellel, bérlettel kapcsolatosan bahorecz@balassagyarmat.hu
Oczotné Sallai Mónika 06-35/505-941 anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, címnyilvántartás omonika@balassagyarmat.hu
Urbán Lászlóné 06-35/505-944 anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, címnyilvántartás urbanlaszlone@balassagyarmat.hu
Dr. Kiss Szilvia 06-35/505-935 hagyatéki ügyek, vagyonleltár szilvia@balassagyarmat.hu
Deák Éva Mária 06-35/505-960 Lakhatási támogatás, BURSA-ösztöndíjrendszer, Felsőoktatási tanulmányokat folytatók támogatása, adatszolgáltatások (KSH) Patvarc település vonatkozásában támogatások kezelése deakeva@balassagyarmat.hu
Keresztes Ágota 06-35/505-962 Köztemetés, települési támogatás (temetési segély, tanszersegély, átmeneti segély), Gyermekvállalást ösztönző támogatás, Tanulók bérlete, Időskorúak bérlete, Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési támogatás Ipolyszög település vonatkozásában támogatások kezelése, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Környezettanulmány készítés, Társhatósági megkeresésekre tájékoztatás, Gyermekek nem kötelező védőoltása keresztesagota@balassagyarmat.hu
Medvácz Eszter 06-35/505-921 kulturális- és ifjúságvédelmi feladatok medvaczeszter@balassagyarmat.hu
Tóth Tamás 06-35/505-965 Informatikus, informatikai eszközök üzemeltetése, kellékanyagok eszközök beszerzése, honlap és belső hálózat karbantartása informatika@balassagyarmat.hu
Szervezési Csoport
Porubszki Lászlóné 06-35/505-926 Hirdetmények kezelése, népességgel kapcsolatos ügyintézés, szabálysértési nyilvántartó rendszerben adat rögzítés, Iktatás, Elektronikus postakönyv készítés prita@balassagyarmat.hu
Bárány-Szabó Krisztina 06-35/505-927 Elektronikus postakönyv készítés,Iktatás barany@balassagyarmat.hu
Cserődi Dávid
Horváth Edit Gabriella
Holecz Magdolna
06-35/505-961 Ügyfélirányító
Családi Csilla, Cseman Pálné, Kovács Tibor Pál Kézbesítők
Hugyecz Pálné, Szabó Lászlóné Takarítónők
Erdélyi Miklós Tanyagondnok Tel.: 06 20 286 2978
Pénzügyi Osztály
Szikora Péter 06-35/505-985 Osztályvezető szikorapeter@balassagyarmat.hu
Költségvetési csoport
Varga Nóra 06-35/505-911 Csoportvezető – Szabályzatok elkészítése és aktualizálása, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, beruházásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése varganora@balassagyarmat.hu
Benkóné Mód Beáta 06-35/505-913 Költségvetés, éves és évközi beszámolók előkészítése, költségvetés módosítása, MÁK felé kötelező adatszolgáltatások, Eszköznyilvántartás vezetése, annak vagyonkataszterrel, földkönyvvel történő egyeztetése, Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ számlázással kapcsolatos feladatok beata.mod@balassagyarmat.hu
Fábián Horák Kinga 06-35/505-914 Pénztárosi feladatok, adó és értékbizonyítvány fabian@balassagyarmat.hu
Gáspárné Jakab Eszter 06-35/505-915 Patvarc Község Önkormányzatának pénzügyi és bérszámfejtési feladatainak teljeskörű ügyintézése, feladatainak ellátása gasparne@balassagyarmat.hu
dr. Mótyánné Bálint Éva 06-35/505-915 Ipolyszög Község Önkormányzatának pénzügyi és bérszámfejtési feladatainak teljeskörű ügyintézése, feladatainak ellátása motyanne@balassagyarmat.hu
Luca Melinda 06-35/505-915 Szent Erzsébet Idősek Otthona gazdasági eseményeinek könyvelése, adatszolgáltatások tejesítése lucamelinda@balassagyarmat.hu
Bacsa Annamária 06-35/505-916 Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása valamint Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ banki forgalmának, valamint egyéb gazdasági események könyvelése. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése bacsaanna@balassagyarmat.hu
Kalmár Lili 06-35/505-916 Iktatási feladatok ellátása, kötelezettségvállalások könyvelése, beérkező számlák nyilvántartása, utalása teljesítések igazoltatása kalmarlili@balassagyarmat.hu
Szabó Hanga Boróka 06-35/505-913 Önkormányzati tulajdonú bérlakások pénzügyi ügyeinek intézése,Önkormányzati lakások értékesítéséből eredő kölcsönök nyilvántartása, könyvelése, Számlázás, közös költséggel kapcsolatos feladatok szabohanga@balassagyarmat.hu
Adócsoport
Tolnai Erika 06-35/505-931 Csoportvezető – Helyi iparűzési adó, adatszolgáltatás költségvetés, Államkincstár és NAV felé, helyi jövedéki adó ado@balassagyarmat.hu
Széles Beáta 06-35/505-917 Magánszemélyek kommunális adója, adóhatósági igazolások kiadása, adatszolgáltatás NAV felé ado2@balassagyarmat.hu
Szamosfalviné Farkas Nóra 06-35/505-966 Helyi iparűzési adó, adók módjára behajtandó köztartozások, 2021. előtti gépjárműadó farkasnori@balassagyarmat.hu
Kristók Szilvia 06-35/505-919 Magánszemélyek kommunális adója, Patvarc helyi iparűzési adó kristokszilvia@balassagyarmat.hu
Csábi Beáta 06-35/505-986 Adóalany nyilvántartás kezelése, adóügyi iratok iktatása, hivatali kapu kezelése csabibeata@balassagyarmat.hu
Tóth-Hovanec Tímea 06-35/505-918 Magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj tothhovanec.timea@balassagyarmat.hu
Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály
Zábrádi József 06-35/505-974 Osztályvezető – Út és közművekkel kapcsolatos ügyek zabradi@balassagyarmat.hu
Városüzemeltetési Csoport
Zsebe Anita 06-35/505-978 Csoportvezető – Önkormányzati lakások, első lakáshoz jutók támogatása, közterületi játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatok, lakóingatlan lefoglalásának tényéről igazolás kiállítása vidami@balassagyarmat.hu
Orosz Kornél 06-35/505-982 Állattartás, környezetvédelem, birtokvédelem oroszkornel@balassagyarmat.hu
Gyalogné Holman Márta 06-35/505-923 Nem lakáscélú helységek bérbeadása, telekügyek gyalogne@balassagyarmat.hu
Koplányi Barbara 06-35/505-945 Működési engedélyek intézése, kiadása, módosítása, telephelyengedély intézése, kereskedelmi és fizető vendéglátó szálláshelyek engedélyezése, nem üzleti célú szálláshelyek engedélyezése koplanyibarbara@balassagyarmat.hu
Közterület felügyelők
Nagy József, Pifka Gergő
06-35/505-994 A város közterületi állapotának ellenőrzése, köztisztasági, közterület-használati, ebtartási előírások, gépjármű parkolási szabályok betartásának ellenőrzése kozterulet@balassagyarmat.hu
Cseman Pál– Nyírjesi üdülő gondnoka, piaci helypénz beszedő
Filip László– Mezőőr
Görög Örs– Mezőőr
Berki Tibor– Piac felügyelő
Harmatos Tünde 06-35/505-981 Településfejlesztési Csoportvezető harmatost@balassagyarmat.hu
Márton Tamás 06-35/505-976 Lakásügyek, vagyonkataszter martontamas@balassagyarmat.hu
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.
Oravecz István 06-35/505-975 Ügyvezető oravecz@balassagyarmat.hu
Magyaros Tamás 06-35/505-971 Műszaki szakértő magyaros@balassagyarmat.hu