Menü Bezárás

Döntéshozatal, ülések – Önkormányzat

BALASSAGYARMAT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI
2019. október 13-tól
TAGOK
Csach GáborPolgármesterFIDESZ-KDNPpmester@balassagyarmat.hu
Huszár PéterAlpolgármesterFIDESZ-KDNPhuszarpeter@balasssagyarmat.hu
Bárányné dr. Balázs Mária
Önkormányzati KépviselőFIDESZ-KDNP
Dr. Szabó Géza
Önkormányzati KépviselőFIDESZ-KDNP
Frankó Viktória
Önkormányzati KépviselőFIDESZ-KDNP
Gyenes SzilárdÖnkormányzati KépviselőSzövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület
Győri János
Önkormányzati KépviselőSzövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület
Hajnal Sándor MátyásÖnkormányzati KépviselőFüggetlen képviselő
Lombos IstvánÖnkormányzati KépviselőSzövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület
Münzberg GusztávÖnkormányzati KépviselőFIDESZ-KDNP
Reznicsek FerencnéÖnkormányzati KépviselőFIDESZ-KDNP
Szedlák SándorÖnkormányzati KépviselőSzövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságai
2019. október 13-tól
IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDÜGYI BIZOTTSÁG
Bárányné dr. Balázs Máriaelnök
Lombos István
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Frankó Viktóriabizottsági tag, önkormányzati képviselő
Szedlák Sándor
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Kepes Anita
külsős bizottsági tag
Jónág Gábor Pikuli
külsős bizottsági tag
Lombos Mártonné
külsős bizottsági tag
VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
Münzberg Gusztávelnök
Reznicsek Ferencné
bizottsági tag
Hajnal Sándor
bizottsági tag
Gyenes Szilárd
bizottsági tag
Fényes Balázs
külsős bizottsági tag
Márton István
külsős bizottsági tag
Bojtos István
külsős bizottsági tag
KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
Frankó Viktóriaelnök
Szedlák Sándorbizottsági tag
Münzberg Gusztáv
bizottsági tag
Reznicsek Ferencné
bizottsági tag
Medvácz Lajos
külsős bizottsági tag
Siket Béla
külsős bizottsági tag
Benkó Tamás
külsős bizottsági tag
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Lombos István Pál
elnök
Reznicsek Ferencné
bizottsági tag
Frankó Viktória
bizottsági tag
Borenszki Ervin
külsős bizottsági tag
Palik Ferenc
külsős bizottsági tag
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
Dr. Szabó Géza
elnök
Győri János
bizottsági tag
Bárányné dr. Balázs Máriabizottsági tag
Keviczky Richárdkülsős bizottsági tag
Pulay Lászlókülsős bizottsági tag

A Képviselő-testületi ülések helye: Balassagyarmat Város Önkormányzata épülete (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) díszterem.

A rendelet-tervezetek a Képviselő-testületi ülések előtt társadalmi véleményezésre feltöltésre kerülnek a honlapra.


Meghívók:


Testületi ülések:


Korábbi ülések anyagai: