Menü Bezárás

Döntéshozatal, ülések – Önkormányzat

BALASSAGYARMAT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI
2014. október 12-től
TAGOK
Medvácz LajosPolgármesterFIDESZpmester@balassagyarmat.hu
Csach GáborAlpolgármesterFIDESZalmester@balasssagyarmat.hu
Fazekas János
Önkormányzati KépviselőFIDESZgolan@golan.hu
Szedlák Sándor
Önkormányzati KépviselőDKszedlak2@t-online.hu
Dobrocsi Lénárd
Önkormányzati KépviselőJOBBIK
lenard.dobrocsi@gmail.com
Huszár PéterÖnkormányzati KépviselőFIDESZrutinreklam@gmail.com
Lombos István
Önkormányzati KépviselőMSZP
lombos.istvan@gmail.com
Orosz BernadettÖnkormányzati KépviselőFIDESZdetti0@gmail.com
Pulay LászlóÖnkormányzati KépviselőKDNPlpulay42@gmail.com
Reznicsek FerencnéÖnkormányzati KépviselőFIDESZhicu46@gmail.com
Siket BélaÖnkormányzati KépviselőFIDESZsiketpaloc@freemail.hu
Zolnyánszki ZsoltÖnkormányzati KépviselőFIDESZzolnyanszki@gmail.com
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságai
2014. október 12.-től
IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDÜGYI BIZOTTSÁG
Orosz Bernadettelnök
Dobrocsi Lénárd
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Reznicsek Ferencnébizottsági tag, önkormányzati képviselő
Szedlák Sándor
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Dr. Csekey László
külsős bizottsági tag
Jónág Gábor
külsős bizottsági tag
Kamarás Sándor
külsős bizottsági tag
VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
Huszár Péterelnök
Pulay László
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Siket Béla
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Szedlák Sándor
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Fényes Balázs
külsős bizottsági tag
Márton István
külsős bizottsági tag
Bernáth István
külsős bizottsági tag
KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
Zolnyánszki Zsoltelnök
Dobrocsi Lénárdbizottsági tag, önkormányzati képviselő
Orosz Bernadett
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Siket Béla
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Frankó Viktória
külsős bizottsági tag
Petró György
külsős bizottsági tag
Freistág Melinda
külsős bizottsági tag
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Lombos István Pál
elnök
Reznicsek Ferenc Pálné
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Zolnyánszki Zsolt
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Dely Lászlóné
külsős bizottsági tag
Palik Ferenc
külsős bizottsági tag
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
Fazekas János
elnök
Pulay László
bizottsági tag, önkormányzati képviselő
Huszár Péterbizottsági tag, önkormányzati képviselő
Bárányné Dr.Balázs Máriakülsős bizottsági tag
Polonkai Erzsébetkülsős bizottsági tag

A Képviselő-testületi ülések helye: Balassagyarmat Város Önkormányzata épülete (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) díszterem.

A rendelet-tervezetek a Képviselő-testületi ülések előtt társadalmi véleményezésre feltöltésre kerülnek a honlapra.


Meghívók:


Testületi ülések:


Korábbi ülések anyagai: